Terapia par

PSYCHOTERAPIA PAR

Psychoterapia pary może być pomocna w sytuacji przeżywania przez związek kryzysu, konfliktu, trudności w komunikacji, braku satysfakcji ze wspólnego życia, uczucia, ze to co kiedyś łączyło teraz dzieli, konieczności dostosowania się do niesionych przez życie zmian ( np.: pojawienie się lub odejście dzieci itp…) Celem psychoterapii pary jest lepsze zrozumienie sytuacji, rozpoznanie źródeł trudności, lepsze uświadomienie wzajemnych potrzeb, poprawa komunikacji i wypracowanie satysfakcjonujących strategii radzenia sobie z problemami i ich realizacji. Uważa się, że kryzysy zdarzają się ,,po coś”. Czasem psychoterapia pozwala rozstać się w sposób mniej bolesny i uwzględniający potrzeby obu stron.

“W pracy z parą pacjenci wnoszą różnorodne problemy, którymi chcą się zająć, ale myślę, że najważniejsze to pomóc im zrozumieć co każde z nich wnosi nieświadomie do obszaru konfliktu mimo najszczerszych dobrych intencji, dlaczego tak się dzieje i jak mogą sobie nawzajem pomagać w stawaniu się dorosłym, dojrzałym partnerem w związku.”

Krystyna Mierzejewska Orzechowska