Opiniowanie i diagnoza

Opinia psychologiczna powstaje w oparciu o przeprowadzone badania, wywiad i rozmowę. To jakim testem klient zostanie zbadany zależy od przeznaczenia opinii lub diagnozy i indywidualnej sytuacji.

Badanie psychologiczne może zostać też przeprowadzone w celu uzupełnienia diagnozy klienta przychodzącego na terapię, co poszerzy obraz jego osobowości i będzie pomocne w dalszym procesie.